Show More

מתנדבי הכלביה פועלים בהסגר העירוני, שקולט כלבים משוטטים ונטושים מכל רחבי ת"א.

הפעילות מתמקדת בטיולים יומיים, בשיפור רווחתם של הכלבים בכלביה, בפירסום הכלבים ובמציאת בתים מאמצים. כמו כן, אנו מפעילים פרוייקט בתי אומנה לכלבים המתקשים לשהות בתנאי הכלביה.

פעילות המתנדבים נעשית כולה בהתנדבות וללא קבלת תמורה, למען כלבי הכלביה.

 

רוצים לעזור? פרטים כאן

הצטרפו אלינו בפייסבוק

למידע על כלבים לאימוץ ראו כאן

 

 

 

* האתר ועמוד הפייסבוק מופעלים ע"י מתנדבי הכלביה ולא ע"י גורמים רשמיים בשירותים הוטרינרים העירוניים.